Višegradska banja

Na samo 5 km od Višegrada nalaze se izvori ljekovite termalne vode Višegradske Banje u čiju su se ljekovitost prvi uvjerili radnici koji su ovdje vadili kamen za most Mehmed paše Sokolovića, po čijoj je naredbi ovdje napravljen hamam s ljekovitom vodom. Višegradska Banja danas radi kao moderno banjsko lječilište sa medicinskim i hotelskim dijelom.