Turhan Emin begova i Kajserija Džamija

Prema potvrđenim dokumentima Turhan Emin – begova džamija sagrađena je 1448. godine. Graditelj je Turhan Emin – beg koji je u to vrijeme, po onome što predaja govori, bio posebni izaslanik tadašnjeg sultana Murata II. Turhan Emin – begova džamija u Ustikolini smatra se jednom od najstarijih džamija u Bosni i Hercegovini.

Kajserija džamija je centralna džamija Muftijstva goraždanskog. U julu mjesecu 2008. godine je počela izgradnja džamija, a završena je u rekordnom roku od godinu dana. Zvanično otvaranje džamije je upriličeno 14. augusta 2009. godine. Džamija je urađena u osmanlijskom stilu i jedna je od najljepših novoizgrađenih džamija u Bosni i Hercegovini.