Plovidba "Vodenim Ćirom"

Plovidba “Vodenim Ćirom” linijom pružanja pruge, nezaboravan je doživljaj i svojevrstan iskorak – kako u netaknutu prirodu spektakularnog kanjona, tako i u bogatu istoriju ovog kraja. Plovidba uključuje i prolazak kroz jedan od najljepših i najatraktivnijih kanjona Evrope. Ova jedinstvena turistička atrakcija afirmiše sjećanje na nakadašnju uskotračnu prugu i popularnog “Ćiru” koji je povezivao ove krajeve sa samim središtem moderne Evrope 19. vijeka.

Pored toga Bosansko – podrinjski kanton Goražde, posjeduje niz značajnih kulturno historijskih znamenitosti od kojih su najpoznatiji: Rimski most u Kožetinu, arheološko i historijsko područje Presjeka, historijsko i arheološko područje sa nekropolom stećaka u selu Kosače, arheološki lokaliteti, neolitska naselja, prahistorijski tumulus, srednjovjekovni gradovi i utvrde, spomenici iz II. svjetsko rata, koji se nalaze u urbanim i ruralnim područjima grada Goražda i Ustikoline, kao i turistički kompleks Bijele Vode i nekoliko interesantnih izletišta koji se nalaze na ovim prostorima.