Na Drini Ćuprija

Višegradska ćuprija na Drini je zadužbnina velikog vezira Mehmed paše Sokolovića, a izgrađena je u periodu od 1571. do 1577 godine. Gradioo ju je tada najčuveniji turski arhitekta Kodža Mimar Sinan. Višegrad i stari most postali su poznati širom svijeta zahvaljujući nobelovcu Ivi Andriću i njegovom romanu “Na Drini Ćuprija”. Most Mehmed paše Sokolovića je jedan od najznačajnijih nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, a u junu 2007. godine upisan je u UNESCO listu svjetske kulturne baštine.