Goršić Polje

Goršić polje je historijsko područje u kom se nalazi srednjovjekovna nekropola sa 324 stećka. Prema svojoj brojnosti, rasporedu, raznovrsnosti i kvalitetu obrade stećaka važi za veliko kulturološko bogatstvo. Nekropola sa stećcima Goršić polje sa svojom neprocjenjivom vrijednošću našla se na UNESCO listi spomenika Svjetske baštine.

Pored toga Bosansko – podrinjski kanton Goražde, posjeduje niz značajnih kulturno historijskih znamenitosti od kojih su najpoznatiji: Rimski most u Kožetinu, arheološko i historijsko područje Presjeka, historijsko i arheološko područje sa nekropolom stećaka u selu Kosače, arheološki lokaliteti, neolitska naselja, prahistorijski tumulus, srednjovjekovni gradovi i utvrde, spomenici iz II. svjetsko rata, koji se nalaze u urbanim i ruralnim područjima grada Goražda i Ustikoline, kao i turistički kompleks Bijele Vode i nekoliko interesantnih izletišta koji se nalaze na ovim prostorima.